Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Virkning Läsår 2018/2019

Skapad 2018-11-14 14:32 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Lära dig grunderna i virkning och/eller påtning. Få kunskap om att virka med ullgarn. Få fram en egen idé. Träna estetiskt uttryck. Lära dig planera och värdera din arbetsprocess i Unikum. Träna på att själv följa en film på hur du virkar och påtar. Du lär dig att ta ansvar för din inlärning utanför textilslöjdens timmar.
Grundskola 5 Slöjd
Pröva på att virka! Se film hur du ska göra. Lär dig grunderna i garntekniken. Vad vill du skapa?

Innehåll

-

 

Du kommer att få möjlighet att

 • lära dig grunderna (olika begrepp)
 • få kunskap om hur du nystar ett garn från en härva, med hjälp av en garnvinda
 • skapa efter egen idé eller efter en färdig beskrivning
 • träna på att tolka det estetiska uttrycket
 • ta ansvar för din inlärning genom att använda internet (flippat klassrum)
 • dokumentera din arbetsprocess med hjälp av slöjdorden i Unikum under Lärlogg med text och bild om dina nya erfarenheter

Arbetssätt

- Du får inspiration från böcker, stenciler och internet. 

- Du använder filmer från nätet som visar hur du virkar och påtar.

- Du lär dig hur man gör löpögla, luftmaska och fast maska

- Hantera redskap till virkning (virknål)

- Pröva material som passar bäst till din idé, bomull eller ull

Film som lär dig att virka med virknål:

1. Löpögla

2. Luftmaskor

3. Fasta maskor

https://www.youtube.com/watch?v=PTrVGACJFak

https://www.youtube.com/watch?v=6JIwK8pBJ28&t=264s

https://www.youtube.com/watch?v=-JSXMk7GlZU

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att pröva någon av teknikerna, virkning eller påtning. Dokumentera i Unikum. Bild och text.

Stödfrågor:

 • Vad har du skapat?
 • Vilken teknik valde du?
 • Vilket material valde du?
 • Vilken / Vilka färger valde du? Varför?
 • Vilka redskap använde du?
 • Hur var det att virka?
 • Vad ska du tänka på till nästa gång? Ge råd.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Ämnesmatris slöjd läsåret år 4-6, 2018 / 2019

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda verktyg, redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. .
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Självbedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: