Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller, diagram och multiplikation

Skapad 2018-11-14 14:52 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 3 Matematik
Du kommer få möjlighet att fördjupa dig i tabeller, diagram, sannolikhet samt multiplikation. Vi ska träna upp din förståelse och förmåga att använda detta i lämpliga situationer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att börja med att fokusera på tabeller och diagram för att sedan komma in mer på sannolikhet. Under tiden kommer vi även parallellt arbeta med att befästa multiplikationstabellerna 0-10. 

Inom följande arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din...

 • analysförmåga genom att tex hitta skillnader och likheter med olika diagram.
 • begreppsförmåga genom att tex förstå hur olika matematiska begrepp hör ihop.
 • kommunikativa förmåga genom att du på olika sätt visar hur du löst uppgifter och diskuterar fördelar och nackdelar med olika diagram i olika situationer. 
 • metakognitiva förmåga genom att se rimligheten i dina lösningar.
 • procedurförmåga genom att läsa och förstå fakta som står i tabeller och diagram.

Bedömning - vad och hur

Zandra kommer att bedöma min förmåga att...

- lösa matematiska problem.

- lösa uppgifter med sannolikhet.

- läsa av tabeller och diagram.

- göra egna undersökningar som redovisas i tabeller och diagram.

- resonera kring olika typer av tabeller och diagram.

Detta gör Zandra genom att...

- följa allt mitt arbete.

- se på mina dokumentationer av undersökningarna jag gör.

- lyssna till hur jag resonerar kring vissa uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi har tillsammans bestämt att vi ska...

- arbeta praktiskt.

- göra egna undersökningar.

- arbeta med matematikboken.

- de som vill ska få vara med och tävla mot Zandra.

- använda NOMP på iPad.

- se filmer.

- lösa problem med tabeller. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: