Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8H Kol och korföreningar

Skapad 2018-11-14 14:58 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi skall arbeta med kol och kolföreningar

Innehåll

 

Tidsplanering:

 

v

                 Tisdag 50

Onsdag 50

Fredag 90

43

 

Genomgång kunskapskraven, Planering

Kol finns i många former

Grundämnet kol

 

Kolets bindningsmöjligheter

Film från sli: Kolets kemi

 

Ipad Digilär Kemi

Kemin i naturen

Kap 4 Organisk kemi

Läs 1.

Den organiska kemin bygger på grundämnet kol,

Färgen på bilkarossen och hudkrämen kommer från råolja,

Kolväten består av kol och väte

Kolväten är grunden i organisk kemi

Mättade bindningar/enkelbindningar; alkaner

 

Alkanserien; strukturer

Film från sli: Alkaner, alkener, alkyner

 

Läxa till Tisdag:

Alkanserien; strukturer

Kunna räkna till 10.

Kolets kretslopp

 

Kol 12 och Kol 14

45

Kolväten är grunden i organisk kemi

Mättade bindningar/enkelbindningar; alkaner

 

Alkanserien; strukturer

Film från sli: Alkaner, alkener, alkyner

 

Läxa till Tisdag:

Alkanserien; strukturer

Kunna räkna till 10.

Kolets kretslopp

 

Kol 12 och Kol 14

Omättade kolväten har färre väteatomer

 

Ipad Digilär Kemi

Omättade bindningar/dubbel och trippelbindningar; alkener, alkyner

Kemin i naturen

Kap 4 Organisk kemi

Modeller av kolväten

Mättade och omättade kolväten

 

Omättade kolväten har färre väteatomer

 

Ipad Digilär Kemi

Omättade bindningar/dubbel och trippelbindningar; alkener, alkyner

Kemin i naturen

Kap 4 Organisk kemi

Modeller av kolväten

Mättade och omättade kolväten

46

Fossila bränslen är fulla med kolväten

Kemi Digilär

Kemin i naturen

Kap 4 Organisk kemi 1

Den organiska kemin bygger på grundämnet kol,

samt följ länken Naturresurser 5 Fossila bränslen + Råoljan renas i raffinaderier

Alkoholer är mer än vin och sprit

Ipad Digilär Kemi

Kemin i naturen

Kap 4 Organisk kemi

Läs 2. Alkoholer är en hel grupp av ämnen Alkoholmolekylerna innehåller syre Envärda alkoholer Flervärda alkoholer

Lab.

Antändlighet hos olika alkoholer

 

Organiska syror i frukt och din kropp

 

Ipad Digilär Kemi

47

Organiska syror i frukt och din kropp

 

Ipad Digilär Kemi

 

Estrar ger smak och doft

 

Resonera, granska och ta ställning

Uppgift Bilar?

48

Estrar ger smak och doft

Repetition

Prov

 

 

 

 

 

 


 

Viktiga begrepp;

 

 

kolföreningar

organiska ämnen

organisk kemi

oorganisk kemi

bindning

molekylformel

strukturformel

molekylmodell

kolväte

alkanserien

alkaner

metan

etan

propan

butan

pentan

isomerer

dubbelbindning

alkener

eten

propen

buten

trippelbindning

alkyner

etyn

propyn

butyn

omättade kolväten

mättade kolväten

OH-grupp

metanol

etanol

träsprit

förnybara bränslen

biobränslen

glykol

glycerol

organisk syra

syragrupp

metansyra

myrsyra

ättiksyra

etansyra

vinäger

stearinsyra

palmitinsyra

ester

nitroglycerin

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Åk 8 - Organisk kemi

E
C
A
Faktakunskaper
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper om kolföreningars uppbyggnad och egenskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om kolföreningars uppbyggnad och egenskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kolföreningars uppbyggnad och egenskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Faktakunskaper
-samband - resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen (ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Undersökningar
-slutsatser
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: