Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Present! 6/12

Skapad 2018-11-14 16:15 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
Present a sport, a city or an invention (whichever you choose should originate from an English-speaking country).

Innehåll

Present a sport, a city or an invention
(whichever you choose should originate from an English-speaking country).

 

:: Uppgiften går ut på att presentera något, inte att läsa högt.

:: Your presentation should last between 3-6 minutes.

:: Var noga med källförteckning och att citera korrekt. (För tips: https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/#avhandlingaruppsatser-examensarbetenochuppsatser)

:: Jag vill att du lämnar in manus/powerpoint-presentation/anteckningar i Unikum, MEN det är presentationen som är det viktigaste!

 

VAR BEREDD ATT REDOVISA DEN 6/12!

 

 

---- Läs kunskapskraven noga och läs dem igen då och då under tiden du arbetar med din presentation -----

 

Uppgifter

 • Massor av bra tips om presentationer (och uttal)!

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  A
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  C
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  E
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  A
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  C
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  A
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  C
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  E

Matriser

Eng
Bedömningskriterier

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Källor
Du har valt ut någorlunda passande material från minst tre källor och det har gjort din presentation bättre. Du har gjort källhänvisningar och källförteckning.
Du har valt ut passande material från minst tre källor och de har berikat din presentation. Du har gjort korrekta källhänvisningar och källförteckning.
Du har valt ut mycket lämpligt material från minst tre källor och de har vävts in i din presentation på ett naturligt sätt och berikat den. Du har gjort korrekta källhänvisningar och källförteckning.
Muntlig framställning
Talet är relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Talet är varierat, tydligt och strukturerat. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Talet är varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Det är formulerat med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Delar av världen
Presentationen tar översiktligt upp några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och gör också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Presentationen tar utförligt upp några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och gör också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Presentationen tar utförligt och nyanserat upp några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Bearbetning
Du bearbetar, och gör enkla förbättringar av framställningen.
Du bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av framställningen.
Du bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: