Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder. Ht 2018,Vt-2019 Åk 7

Skapad 2018-11-14 16:28 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Vi ska lära oss om ämnens uppbyggnad och en del om kemins historia. Begrepp som kommer behandlas i detta avsnitt är bland annat atomer, farosymboler, kemiska föreningar och lösningar. Vi ska även lära oss att använda ett vetenskapligt arbetssätt.
Grundskola 7 Kemi
Vi ska lära oss om kemispråket, ämnens uppbyggnad och om kemins historia. Begrepp som kommer behandlas i detta avsnitt är bland annat: vad är atomer och molekyler, vad är skillnaden mellan en blandning och en kemisk förening? Vad är ett naturvetenskapligt arbetssätt och hur laborerar man under säkra förhållanden och vad är en blandning.

Innehåll

 

Vecka 46-50. Totalt 5 veckor på höstterminen och 3 veckor på VT 2019

Syfte

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.    Samt genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Arbetssätt

 • Ha genomgångar.

 • Läsa i kemiboken och titta på filmer.

 • Svara på frågor kopplade till genomgångarna, filmen och kemiboken.

 • Diskutera i grupper och i helklass.

 • Utföra en laboration för att förstå de olika kemiska begreppen.

 • Skriva en laborationsrapport.

Bedömning

 

Utföra en laboration där du visar att du kan följa instruktioner och använda utrustning på ett säkert sätt och fungerande sätt. Du ska också visa att du kan arbeta på ett vetenskapligt arbetssätt.

 Skriva en fullständig laborationsrapport

Lektionsaktivitet: Vara muntlig delaktig i diskussioner genom att ställa frågor, framföra och svara på åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Gör ett skriftligt prov och ett mindre läxförhör där du visar att du har faktakunskaper.

Uppgifter

 • Laboration om jäsning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lektioner
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationsrapporter
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Laborationer
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunskapstest
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: