Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen ht-18

Skapad 2018-11-14 16:32 i Trönö skola Söderhamn
Ett temaarbete kring skogen om hösten i åk F-3.
Grundskola F – 3 Bild Biologi
Vad kan vi lära oss om mossor och lavar? vilka småkryp hittar vi i skogen om hösten och hur ser myrstacken ut? Vad hittar vi i en naturruta och kan vi få med alla färger i färgcirkeln när vi är ute i naturen?

Innehåll

Under fyra veckor arbetar vi, en gång i veckan med att undersöka hur det är i skogen om hösten. Du arbetar i tema-grupperna som är åldersblandade och tillsammans med din fadderelev undersöker vi flera olika saker i skogen. I uppgiften nedan hittar du de olika arbetsområdena och vad som sker i dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: