Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalvin & Gänget

Skapad 2018-11-14 17:15 i Hedekas skola Munkedal
Under 4 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområde i idrott och hälsa och hem- & konsumentkunskap
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa Hem- och konsumentkunskap
2018-10-15 Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

SYFTE

Idrott & Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Hem- & Konsumentkunskap

I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

ARBETSSÄTT

Under idrottslektionerna kommer vi att arbeta med:

 • i grupp få fördjupa sig i något av områdena; Rörelse, Kost, Sömn & Sinnen
 • presenteras sitt område muntligt 
 • efter det muntliga framförandet, genomföra en poängpromenad
 • sammanfatta kunskaperna inom nedanstående kunskapskrav

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under lektionernas gång. Då bedöms det gemensamma grupparbetet med arbetsområdet. 

Sker vid den muntliga föreläsningen. Då bedöms hur ni presenterar er fördjupning, d.v.s fakta, att ni använder egna ord, mm.

 

DOKUMENTATION

Se Kunskaper i ämnena, Idrott & Hälsa, Hem & Konsumentkunskap:

 • Bedömning
 • Visad kunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  C 6
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: