Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 - Multiplikation och division, HT-18

Skapad 2018-11-14 18:48 i Högåsskolan Knivsta
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 4B kapitel 5 och 7.
Grundskola 4 Matematik
Planering för HT-18 för år 4. Vi arbetar med multiplikation och division. I multiplikation får du bland annat öva på algoritmer och i division hur man räknar kort division.

Innehåll

 Syftet med undervisningen

Vad ska vi göra?

Vad bedöms?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

 • observationer,
 • diskussioner och samtal,
 • diagnoser och prov,
 • och elevernas egna utvärderingar.

Eleverna kommer att bedömas utifrån förmågorna i kursplanen och ni ser vilken förmåga vi arbetar med under varje del i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1, insats krävs
Nivå 2, godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan de matematiska begreppen i multiplikation och division
Eleven löser, med hjälp, en uppgift utifrån de matematiska begreppen i multiplikation och division. Ex. En faktor är 4, produkten är 20. Vilken är den andra faktorn?
Eleven löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen i multiplikation och division. Ex. En faktor är 4, produkten är 20. Vilken är den andra faktorn?
Eleven löser en uppgift med uppskattning utifrån de matematiska begreppen i multiplikation och division. Ex. Ungefär hur mycket väger en fullvuxen tjur om den väger 20 gånger mindre som kalv?
Eleven vet hur multiplikation och division hör ihop.
Eleven löser en divisionsuppgift med multiplikation. Ex. 45/5 = ?, Vad ska du multiplicera med 5 för att få 45?
Eleven använder sambandet mellan räknesätten i svårare situationer. Ex. Ett köp på 3600 kr delas upp på 6 månader. Hur stor blir månadskostnaden?
Eleven använder sambandet mellan räknesätten i nya situationer. Ex. Hur många paket bollar för 80 kr kan skolan köpa om de har 400 kr?

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1, insats krävs
Nivå 2, godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan generalisera multiplikation med faktorer som slutar med 0.
Eleven kan multiplicera med 10, 100 och 1000 eller enklare tal som slutar på 0. Ex. 4 • 60 eller 7 • 1000
Eleven använder generaliseringar även vid beräkningar med omgruppering eller algoritmer. Ex. När eleven ska beräkna 6 • 500 så kan eleven tänka 6 • 5 hundratal, och sedan lägga till 2 nollor.
Eleven ser när en generalisering går att använda. Ex. 6 • 125: ingen generalisering är lämplig. Men däremot vid nästa ex. 3 • 110: räkna ut 3 • 11 med huvudräkning och lägg till 1 nolla.
Eleven löser en multiplikationsuppgift med algorimer utan minnessiffra.
Eleven löser en uppgift med högst hundratal i ena faktorn. Ex. 4 • 122
Eleven visar förståelse för principen med algoritmer så att den kan användas i mer avancerade sammanhang.
Eleven bedömer när algoritmer är lämplig att använda som lösningsmetod.
Eleven använder kort division.
Eleven gör enklare beräkningar utan minnessiffror. Ex. 484/2
Eleven gör beräkningar med en minnessiffra
Eleven gör beräkningar med fler minnessiffror.

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1, insats krävs
Nivå 2, godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan använda strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt och kan till viss del bedöma rimligheten. Ex. Fanny är dubbelt så gammal som Viktor. Viktor är 15 år. Hur gammal är Fanny?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten i lösningen.
Eleven löser uppgiften, kan värdera olika lösningsstrategier och kan motivera rimligheten i lösningen.

Följa och föra logiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala och argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser:

Nivå 1, insats krävs
Nivå 2, godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Eleven för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Eleven försöker beskriva en egen lösning.
Eleven resonerar kring olika lösningar.
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: