Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-11-14 20:57 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att utveckla kunskap om att multiplicera och dividera med 10 och 100, se samband mellan multiplikation och division.

Innehåll

Problemlösningsförmåga

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats. 

 • Begreppsförmåga 

  Visa, använda och uttrycka kunskaper om:
  Begreppen; 
  faktor- talen man multiplicerar i multiplikation.
  produkt- svaret i en multiplikation.
  täljare- Talet som ska delas i en division.
  nämnare- talet man delar med i en division.
  kvot- svaret i en division.

 • sambanden mellan räknesätten multiplikation och division.
 • tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära t ex 5 * 40= 200 och skriva en räknehändelse till ett uttryck,  

 

Metodförmåga

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t ex 6*8= 48 så är 6*80=480
 • utföra multiplikation och division med 10 och 100
 • utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikation och division)
 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.

Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om multiplikation och division med olika uttrycksformer, t ex bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa .
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om multiplikation och division. 

 

Det centrala innehållet behandlas 

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och mindre grupper
 • arbete i "Koll på matematiken"

 

Eleverna visar sina kunskaper 

 • i det dagliga arbetet under lektionerna 
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen 1, 2 och 3 
 • test 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: