Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur var det för 100 år sedan?

Skapad 2018-11-14 22:35 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Idag går vi i skolan, leker lekar, bor i hus/lägenhet/radshus, olika yrken, har datorer och en massa annat. Hur var det förr? Fanns skolan, olika boende, leksaker samt telefoner?

Innehåll

Begrepp

Dåtid, förr, nutid, nu, framtid, jämföra, likheter, skillnader, levnadsvillkor, kristendom, boende, skola, fritid/lekar, uppfostran, kateder, barnjungfru, pigor, drängar, barnkammare, potatislov, by och stad.

 

Lärande

Du kommer få träna din förmåga att se likheter och skillnader samt hemortens historia genom att fundera över hur barn har haft det förr samt hur det ser ut idag; i skolan/fritids, i familjen, i lekar, i byar och i städer. Du tränar genom att vi gemensamt läser beskrivande texter och tar ut ämnesord, ser lämpliga filmer och tar då fram fem "vet du att meningar", diskuterar/resonerar/drar slutsatser utifrån vad vi har hittat för fakta, skriver beskrivande texter i Key Note, skapar venn-diagram samt läser skönlitterärt som t.ex. "Madicken".

 

Du kommer få träna din förmåga att söka information genom att genomföra en intervju med en nära anhörig/bekant som kan skildra livet hur det var att vara barn förr. Vi kommer gemensamt att titta på vilka frågor som är lämpliga inför intervjun, förarbeta vad som är viktigt att tänka på inför en intervju, sammanställa ditt resultat samt ta med de önskade delarna av resultatet in i din Key Note.

 

Du kommer få träna din förmåga att använda en tidslinje genom att vi gemensamt skapar en tidslinje från 1900-2050 med de viktigaste skildringarna hur det var under olika årtionden i skola, i familjen, på fritiden, i byar, i städer samt vilka lekar man har lekt. 

 

Du kommer få träna din förmåga att se kristendomens roll i skolan förr i tiden genom att vi gemensamt läser beskrivande texter, ser filmer, läser skönlitterärt som "Madicken", diskuterar och analysera hur vi ser att kristendomens roll i skolan var. Det som vi kommer fram till kommer du att visa i din Keynote. 

Du kommer även att få ta del av ett studiebesök där de kommer att berätta hur kristendomens roll i skolan såg ut förr.

 

Du kommer få träna din begreppsliga förmåga genom att läsa gemensamma texter, se filmer och "hitta" ämnesord/nyckelord. Dessa ämnesord/nyckelord kommer du tillsammans med din axelkompis att skapa en ordlista/begreppslista kring med förklaringar (modersmål). Vi använder oss sedan av allas ordlistor och kommer fram till våra gemensamma ämnesord.

 

Du kommer träna din förmåga att använda digitala forum genom att innan vi startar projektet få delge dina tankar om vad du önskar lära dig om barn för hundra år sedan, via mentimeter. Du kommer också att träna din digitala förmåga genom att använda dig av Unikum (pedagogisk planering, matris för att bland annat äga ditt lärande), Drive (google documents), Quizlet (begreppsträning) Keynote och digitala bilder.

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* se likheter och skillnader på exempelvis skolan, fritiden, familjen, lekar, bo i byar och städer gällande att vara barn för 100 år sedan kontra idag 2018 genom att skildra detta via ett VENN-diagram samt uppgift på Unikum.

* undersöka hemortens historia genom att du deltar och är aktiv i ett samtal med med föreläsare som berättar kring hemortens historia samt undersöker hur det såg ut i vårt närområde med exempelvis bebyggelse och skola.

* skapa en tidslinje utifrån dig själv med utvalda nedslag (något innan födelse, födelse, start av förskola/skola, grundskola slut, tänkt student andra viktiga datum för eleven själv ) för att kunna ange händelser i tid dåtid, nutid och framtid. 

* söka information genom ta del av ditt resultat (frågor, sammanställning och slutsats) av din intervju med anhörig/bekant.

 

DEN STORA FRÅGAN

Hur skulle det vara/se ut för dig om du blandade det bästa (livsvillkoren) med att vara barn för hundra år sedan och hur det ser ut idag?

 

 

Tillägg av kunskapskrav:
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Uppgifter

 • Barn för 100 år sedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
Barn för 100 år sedan

Rubrik 1

Jag håller på att lära mig...
Jag kan oftast...
Jag kan...
Jag kan mer än...
Aspekt 1
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Aspekt 2
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Aspekt 3
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Aspekt 4
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: