Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral - Konsten att vara en god människa v2

Skapad 2018-11-15 07:22 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Björn Hardenhill
Grundskola 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta kring begreppen etik och moral. Du kommer att få lära dig hur man kan förhålla sig etisk och moraliskt i del vardagliga situationer, men också lära dig att resonera kring större etiska problem som kan uppstå i våra liv. Konsten att vara en god människa. Vad är en god människa? Det är svårt att definiera godhet och vad det är för handlingar som är goda och onda. Vi kommer också i detta arbetsområde anknyta till händelser under 2:a världskriget.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet etik ska du utveckla dina kunskaper om viktiga livsfrågor som människor i alla tider har brottats med. Du ska lära dig grundläggande begrepp och tankesätt inom området som du sedan ska använda för att föra diskussioner om viktiga frågor som hör till ämnet. Du ska kunna resonera kring moraliska dilemman och argumentera för din ståndpunkt.

Centralt innehåll

Centralt innehåll från kurplanen i religion kommer att behandlas i arbetsområdet:

 

Arbetssätt

 • Genomgång av de viktigaste begreppen inom etiken.
 • Grupp- och lärarledda diskussioner kring klassiska etiska dilemman.
 • Modelltexter för hur argumentation kring etiska frågor bedöms.
 • Skrivövningar
 • Filmer
 • Rollspel
 • Värderingsövningar
 • Slutskrivning

 

Stöttning

 • Genomgång av matris och exempeltexter för att tydliggöra bedömningsgrunderna
 • Begreppskort och sambandskedjor (träning, förklaring, exempel)
 • Kamratbedömning (hur det ska ske, vad du ska tänka på)
 • Individuell bedömning (hur du kan utveckla resonemangen)
 • Övning på frågeställningar som kommer i slutskrivningen.

 

Bedömning

 • Inlämningsuppgifter i Google classroom
 • Diskussionsuppgifter i grupp kring etiska dilemman.
 • Värderingsövningar
 • Checkpoints

 

Planering årskurs 8

Vecka

Tisdag

Onsdag

Torsdag

 

47

Start etik och moral

Etik och moral/Begrepp

Etik och moral/Begrepp

48

Arbetsmaterial Studie. Se Etiska modeller

Arbetsmaterial Studie.se

Etiska modeller

 

49

 

Eget arbete Etisk dilemma

Eget arbeteEtiskt dilemma

50

Checkpoint begrepp etik och moral

 

Inlämning Etiskt dilemma

51

 

 

 

 

Planering årskurs 9

Vecka/Dag

Måndag

Torsdag

Fredag

45

SH

SH Rapporter om brott

 

Re Introduktion Etik och moral

SH Rapporter om brott

46

Re Etik, moral, etiska modeller. Läsa om begrepp och film.

Grupp Arbetsuppgift

Etiska modeller. 

Re Checkpoint Begrepp Stencil

Grupp Arbetsuppgift

Etiska modeller

47

 Re Föreläsning

Grupp 

 

Studie.se Arbetsuppgifter

Häfte Etiska modeller

48

Studie. se

Häfte Etiska modeller

Klart

 

Lektion En god människa Inlämning

 

Start Arbetsuppgift Etiskt dilemma Eget arbete för inlämning den 14 december

 Arbetsuppgift Etiskt dilemma Eget arbete för inlämning den 14 december

49

NP Ma, Sv, Eng

Eget arbete

Checkpoint Etik och moral

50

 Eget arbete 

 Eget arbete

Inlämning Etiskt dilemma

Uppgifter

 • Etisk/moralisk frågeställning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9

Matriser

Re
Etik

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Religon
Förklara och beskriva etiska begrepp
Du kan några etiska begrepp.
Du kan använda etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Religion
Resonera, diskutera moraliska frågor
Du vet vad moraliska frågor är och vet hur de kan uppstå i vardagen.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra väl utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Religion
Resonera, samtala kring livsfrågor
Du kan ge exempel på en livsfråga som människor ställs inför i något sammanhang.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Du kan för välutvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: