Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för åk 6, arbetsområde Samband och förändring

Skapad 2018-11-15 07:40 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
I arbetsområdet får du bland annat lära dig att uttrycka andelar i procentform, beräkna sannolikhet, rita och avläsa koordinatsystem och lite om kombinatorikens grunder.

Innehåll

Samband och förändring

1. Arbetsområde Samband och förändring

- uttrycka andelar i procentform

- samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform

- ta reda på resultatet vid prcentuella förändringar

- beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer

- grunder i kombinatorik

- avläsa och rita koordinatsystem

- proportionella sammanhang i vardagliga situationer

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lösa olika matematiska problem, samt färdighetsträna i boken Gamma. Du kommer även att få lyssna till genomgångar och delta i diskussioner om matematiska problem, både i helklass och mindre grupp. 

5. Bedömning

Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner bedöms löpande. Vid slutet av varje arbetsområde får du göra en diagnos för att kolla att du inhämtat de kunskaper som krävs. Efter det blir det repetition och sedan en provräkning för att läraren skall kunna bedöma dina kunskaper.

6. Kunskapskrav

- Du skall kunna uttrycka andelar i procentform (t ex 1/4 = 25 %)

- Du skall känna till sambandet mellan tal i procentform, bråkform och decimalform ( t ex 10 %=1/10= 0,10)

- Du skall kunna ta reda på resultatet vid procentuella förändringar

- Du skall kunna beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer.

- Du skall känna till kombinatorikens grunder.

- Du skall kunna avläsa och rita koordinatsystem.

- Du skall ha fått en orientering i proportionella samband i vardagliga situationer

7. Matris

Se nedan

Uppgifter

 • Provräkning 3 Arbetsområde Samband och förändring

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik för åk 6, Samband och förändring

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Resonemang och kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du har löst olika uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 2
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar att du har grundläggande kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Aspekt 3
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du visar att du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Aspekt 4
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett relativt väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: