Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hud, skelett, muskler & nerver 8e

Skapad 2018-11-15 08:34 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 8 Biologi
Vad har vi för nytta av vårat skelett? På vilket sätt samverkar skelett och muskler så att vi kan röra oss? Varför har vi hud och vad finns i huden? Varför har vi reflexer? På vilket sätt kan dessa olika enheter samarbeta för att utöva en sport eller en idrott? Många frågor som kommer att besvaras efter att vi gått igenom det här området.

Innehåll

Hud, skelett samt muskler och nerver är en del av kroppens skydd men ingår även dess rörelseapparat.

I det här arbetet får du möjlighet att lära dig mer om hur kroppen skyddar sig och hur organsystemen samarbetar för att vi skall kunna röra kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Hud, skelett och muskler

Förnivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Väl utvecklad nivå
Begrepp
Här bedöms ditt sätt att använda biologins begrepp och sammanhang. Hur du använder dina kunskaper för att befästa vad du redan vet och hur du skaffar dig nya kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Diskutera och argumentera
Här bedöms hur du resonerar om hur de olika enheterna i kroppen samarbetar och hur rörelseapparaten fungerar.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: