Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga NP - åk 9, svenska som andraspråk

Skapad 2018-11-15 08:39 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk

Matriser

SvA
Muntliga NP - åk 9, svenska

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen. Framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda resonemang, Presenterar diskussionsfrågan.
Eleven läser sammanfattningen. Framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Presenterar diskussionsfrågan.
Eleven läser sammanfattningen. Framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Presenterar diskussionsfrågan.
Kommunikation
Visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt.
Visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt.
Språk
Använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. Använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. Använder ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. Använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
Initierar diskussionen. Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt. Avslutar diskussionen inom tiden. Gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Initierar diskussionen. Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt. Återför diskussionen till ämnet vid behov. Avslutar diskussionen inom tiden. Gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Initierar diskussionen. Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt. Återför diskussionen till ämnet vid behov. Avslutar diskussionen inom tiden. Gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
Framför åsikter med enkla och till viss underbyggda argument.
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt. Praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt. Praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem. Praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: