Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgift 3: Tidskrift

Skapad 2018-11-15 09:25 i S:t Eriks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Mediekommunikation
Se instruktionerna i den länkade uppgiftsbeskrivningen nedan.

Uppgifter

 • Uppgift 3: Tidskrift

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven för, utifrån olika textexempel, välgrundade och nyanserade resonemang om texten som uttrycksmedel utifrån texttyp, syfte, mottagare och textens förmåga att bära budskap. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om olika texters påverkan på olika målgrupper.
  Mee  A
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.
  Mee  A
 • Eleven redogör utförligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.
  Mee  C
 • Eleven redogör översiktligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.
  Mee  E
 • Eleven producerar faktabaserade och sakliga journalistiska texter. Dessutom producerar eleven avancerade texter med informativt och reklaminriktat innehåll. I arbetet använder eleven med säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt. Texterna som eleven producerar är anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en god språklig kvalitet och innehåller väl valda uttrycksformer.
  Mee  A
 • Eleven producerar faktabaserade och sakliga journalistiska texter. Dessutom producerar eleven texter med informativt och reklaminriktat innehåll. I arbetet använder eleven med viss säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt. Texterna som eleven producerar är anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en tillfredsställande språklig kvalitet.
  Mee  C
 • Eleven producerar faktabaserade och sakliga enkla journalistiska texter. Dessutom producerar eleven enkla texter med informativt och reklaminriktat innehåll. I arbetet använder eleven med viss säkerhet något journalistiskt och reklamorienterat arbetssätt. Texterna som eleven producerar är till viss del anpassade till genren och till syfte och målgrupp samt uppvisar en tillfredsställande språklig kvalitet.
  Mee  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: