Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfred Nobel och andra uppfinningar

Skapad 2018-11-15 10:16 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 3 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Det här området kommer att handla om uppfinningar. Vi kommer utgå från Alfred Nobel. Vi kommer att ta reda på vem Nobel var och lite om nobelpriserna och nobelfesten och sedan kommer vi att arbeta med uppfinningar som intresserar oss.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska utveckla förmågan att leta efter fakta i texter och filmer och att använda denna för att skriva egna texter. Du kommer att få utveckla förmågan att fundera på hur det har varit tidigare i historien och hur uppfinningar har gjort det lättare för oss människor idag. 

Arbetssätt

Vi kommer att använda oss av filmer och texter i böcker och på nätet för att få veta vem Alfred Nobel var och för att ta reda på fakta om olika uppfinningar. Genom att samla faktaord när vi läser och ser på filmer skapar vi stödord eller en tankekarta som vi sedan använder när vi ska återberätta faktan med egna ord både muntligt och i skrift. Vi använder ett bildpresentationsprogram för att dokumentera det vi lär oss och det kan vi sedan visa för klasskamraterna för att delge andra vad vi lärt oss. 

 

Du visar var du lärt dig genom att: 

Vara delaktig i samtal om vem Alfred Nobel var och delta i arbetet att ta fram fakta om honom.

Skapa en presentation i t ex power point där du berättar om någon uppfinning och förklarar hur den förändrat livet/vardagen för människor. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SO
Kunskapskrav SO år 6

Att leva tillsammans

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genomfört

Att leva i Sverige

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genomfört
Eleven kan **bidra** till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.

Att leva i världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genomfört

Att undersöka verkligheten

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genomfört
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och **bidrar** till resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för **enkla** resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för **välutvecklade** resonemang om forntiden.
Eleven kan **medverka** i att hämta information om samhället från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genomfört
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: