Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fripp: Jul på Vampyren

Skapad 2018-11-15 10:20 i Vessigebroskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Hur firar man jul i olika delar av världen? Hur firar vi jul i Sverige? Varför firar vi jul? Vilka traditioner finns kring julen och var kommer de ifrån. Under december månad kommer du att få vara med om att skapa julstämning på fritids och även få möjlighet att ta reda på fakta om julen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vad ska eleven förstå?

Varför vi firar jul och att firandet kan se olika ut i olika familjer både i Sverige och i andra länder.

Varför ska eleven lära sig detta?

Eleverna ska utveckla ett intresse för och kunskaper om samhället och de ska ges möjlighet att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Att få känna delaktighet och gemenskap med övriga på fritidshemmet. Skapande för att utveckla de förmågor som utmanas i det skapande arbetet.

 

Vilka förmågor ska eleven utveckla? 

Kommunikativ förmåga: diskutera, samtala, skriva.

Kreativitet: nyfikenhet, idérikedom, initiativtagande.

Empati: medkänsla, förståelse och respekt för olikheter.

Lärande: tilltro till sin egen förmåga att lära, lust att lära.

 

Mål i styrdokumenten (koppla till läroplansmål del 1, 2 och/eller 4, Allmänna råd för fritidshem och/eller skolans kursplan):

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Eleverna har önskat ett stort jultema. Där vill de skapa, pynta fritids, leka jullekar, julkahoot, se julkalender, julfilmer, lyssna till julsagor, lyssna på julmusik, lyssna på radiojulkalender, baka julfika och julgodis, ha tomtejakt inomhus och utomhus, dansa runt granen . 

Utvärderingen 

Varje aktivitet utvärderas med hjälp av utvärderingsburk eller tummen. 

Temat utvärderas av oss pedagoger med frågeställning kring: Har vi erbjudit aktiviteter som tränar de olika förmågorna? Hur har temat mottagits av eleverna. 

Utvärderingen genomförs så här:

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Fritidsläraren kommer att vägleda och guida, ställa utmanande frågor som öppnar upp för reflektioner och samtal. Vi kommer att ha ett blandat förhållningssätt beroende på aktiviteter. Klassisk didaktisk position, processorienterad position och mognadpostion. Vi arbetar kollaborativt i de olika uppgifterna och ser varandra som en hjälp och tillgång. Vi låter varje elev deltaga efter sina förutsättningar och på sin nivå. Vi anpassar uppgifterna så att alla kan deltaga.

 

Följande aktiviteter genomförs:

Vi genomför jultemat v. 48- 51.

Eleverna röstar ang en äldre tv-julkalender och vi ser på 1-2 avsnitt per dag under Chillastunden (se fripp Chilla) på fritids. Vi diskuterar kring julkalendern (diskussioner kring könsroller, innehållet mm). Årets kalender blir: Piratskattens hemlighet.

Vi jämför och analyserar jullåtar från olika länder.

Vi tar reda på vad God Jul heter på olika språk och hur man firar jul i olika länder.

Vi skapar olika julsaker.

Vi lyssnar på Siri och ishavspiraterna (radiojulkalender från 2012) under mellanmålet.

Vi kommer att pynta och skapa en trygg och härlig miljö på Vampyren.

 

Lärmiljön används på följande sätt:

De allra flesta aktiviteterna sker på Vampyren. Några undantag då vi gör jullekar eller har idrott. Vid aktiviteterna kommer personalen att anpassa material efter önskemål från elever, samt efter vad som uppfattas som lämpligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: