Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria åk 7-9

Skapad 2018-11-15 10:30 i Jakobsgårdskolan - old Borlänge
Språkbruk - språkhistoria ska arbetas med genom att varje elev får bli "expert" kring en språklig epok i vår språkhistoria. Detta redovisas muntligt i tvärgrupper. Elevgruppen spelar in sin redovisning och mejlar den till lärare.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under v.47- 49 ska vi arbeta med Språkhistoria. Vi kommer att gå igenom grundläggande om hur språk i världen uppkommit, vilka grupper språk kan delas in i osv. Vi arbetar med det svenska språket, indelade i fem språkperioder. Examinationsform: prov

Innehåll

Svenska språkets perioder:

Runsvenska (800-1225)
Fornsvenska - Äldre och Yngre (1225-1526)
Äldre Nysvenska (1526-1732)
Yngre Nysvenska (1732-1906)
Nusvenska (1906- idag)

 

Arbetsmaterial:

Power Point Språkhistoria. Med tillhörande arbetsuppgifter.

Språk- Hur människan fick sitt språk -häfte. med tillhörande arbetsuppgifter.

Arbetsgång:

De två första veckorna arbetar eleverna med häftetSpråk- Hur människan fick sitt språk med tillhörande arbetsuppgifter. Eleverna svarar på frågor och vi diskuterar.

Den tredje veckan jobbar eleverna med att fördjupa sig lite kring svenska språkets perioder. Vi repeterar och tittar på filmer på SLI som berör ämnet.

Examination:

Prov utifrån genomarbetade frågor/arbetsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
SVENSKA Språkhistoria

F
E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Svenska språket & närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: