Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 42-49

Skapad 2018-11-15 10:40 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
Den här perioden jobbar vi vidare med språket och grammatiken. Frågeorden, futur proche och vardagslivet är områden vi har jobbat med. Även nyheter på franska från UR

Matriser

ModFra
Franska 3 Moment 1

Läsförståelse

Läsförståelse
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Förstår innehållet i enkla texter om kända ämnen
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår såväl helhet som detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Uppvisande av förståelse
Uppvisar förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Användning av strategier
Användning av strategier
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Skriftlig produktion

Skriftlig produktion
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulering
Formulering
I skriftliga framställningar av olika slag och i interaktion formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag och i interaktion formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar av olika slag och i interaktion formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning
Bearbetning
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Användning av strategier
Användning av strategier
Du väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Förstår innehållet i talat språk om kända ämnen
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om kända ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om kända ämnen.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo om kända ämnen.
Uppvisande av förståelse
Uppvisar förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Användning av strategier
Användning av strategier
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket använder du någon strategi för lyssnande
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: