Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Pojken i randig pyjamas"

Skapad 2018-11-15 10:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser boken "Pojken i randig pyjamas" och jobbar med att tillgodogöra oss texten för att förstå, analysera och knyta an litteraturen till den egna verkligheten samt för att diskutera och analysera de ämnen boken tar upp.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att läsa boken "Pojken i randig pyjamas" och jobba med den, muntligt och skriftligt. Vi kommer att avsluta med att se filmen.

Innehåll

Syfte

Under detta arbetsområdet ska vi arbeta med följande, så att du

Centralt innehåll

Konkretisering

Du ska visa att du:

 • förstår det du läser samt bokens teman/budskap
 • kan sammanfatta och återge med egna ord det väsentliga av det du läser
 • kan reflektera kring handlingen, budskapet, personerna och miljön i boken
 • kan förhålla dig till personen/personerna i boken utifrån egna erfarenheter, tankar och åsikter
 • kan diskutera och reflektera kring bokens teman/budskap, ämnen boken tar upp samt hur historia och samhälle har präglat bokens innehåll
 • kan planera och ta ansvar för din läsning och fullfölja tillhörande uppgifter både i och utanför klassrummet

Arbetssätt

Vi ska under några veckors tid läsa romanen "Pojken i randig pyjamas" av John Boyne. Vi kommer att varva högläsning med tyst läsning och arbeta både skriftligt muntligt med att diskutera romanens form och innehåll. 

Vi ska:

 • läsa romanen 
 • prata om innehållet i boken
 • svara på frågor, både muntligt och skriftligt
 • göra uppgifter med anknytning till boken

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

 • din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser
 • din förmåga att reflektera/analysera kring budskap/teman i boken
 • din förmåga att utifrån egna erfarenheter och åsikter diskutera/resonera kring personerna/händelserna och ämnena som tas upp i boken

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Att läsa - Förstå, analysera, reflektera kring skönlitteratur

Läsa skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt återge det väsentliga i boken visar du på en grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar fångar du det väsentliga i boken och visar på en god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll fångar du det väsentliga i boken och visar på en mycket god läsförståelse.
Reflektera
Du tolkar och reflekterar på ett enkelt sätt kring bokens tydligt framträdande budskap.
Du tolkar och reflekterar på utvecklat sätt kring bokens tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring bokens tydligt framträdande budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Diskutera och samtala
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: