Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr- Kreativitet

Skapad 2018-11-15 11:36 i Frennarps byskolas fritidshem Halmstad
Grundskola F – 9
Genom att arbeta med kreativitet vill vi få eleverna mer aktiva och ta egna initiativ.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen syftar till att främja fantasi och förmåga att lära tillsammans. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla sin kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras ideer, lösa problem och omsätta i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till egen förmåga.

 

Undervisning:

Under Vt.19 kommer vi att fokusera på kreativitet genom att:

- tillverka käpphästar med olika uttryck.

- bygga hinderbana för käpphästtävling

- pyssel med papper o tyg

- julpyssel, adventskalender o stjärna

- filmmanus och filmer

- spontana kartongbygge

- lego, kaplastavar, geomag, plus plus

- fantasilåda/ sketcher

 

 

Bedömning:

Vi utvärderar vårt arbete som pedagoger varje vecka. Vad aktiviteterna har för inverkan på gruppen och vilken utveckling vi kan se, vad vi kan göra annorlunda, vilka delar från Lgr-11 kopplade till fritids som vi kan utveckla hos eleverna och vilka aktiviteter som passar för att utveckla dessa områden.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: