Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2018-11-15 12:19 i Östervåla skola F-6 Heby
Du kommer arbeta med kemiska reaktioner som ex. fotosyntesen och förbränning. Hur nya ämnen bildas och att alla atomer finns kvar. Vad eld är, exempel på nya ämnen som upptäckts och vad plast är och hur det påverkar miljön.
Grundskola 6 Kemi
Du kommer arbeta med kemiska reaktioner som t.ex. fotosyntesen. Hur nya ämnen bildas och att alla atomer finns kvar. Vad eld är, exempel på nya ämnen som upptäckts och vad plast är och hur det påverkar miljön.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att träna på förmågorna för att nå kunskaper:

- Samtala och diskutera, föra samtalen framåt.

- Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar(hypoteser).

- Använda utrustning vid undersökningar på ett säkert sätt.

- Ge förslag som kan förbättra undersökningen

- Dokumentera dina undersökningar i text och bild.

- Föra resonemang om likheter och skillnader, relatera till kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

 

Bedömning - vad och hur

Vad: 

-Din förmåga att genomföra enkla undersökningar, ställa hypoteser och föra resonemang om resultat.

-Dina kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. (t.ex atomer, molekyler, grundämne, kemiska reaktioner)

-Din förståelse av olika ord och begrepp, t.ex. fotosyntes.

 

Hur: 

Formativt i undervisning genom att lärandet synliggörs och följs upp, återkoppling i arbetet.

Genom elevernas dokumentation.

Genom samtal och diskussioner.

Skriftliga eller muntliga frågeställningar där resonemang framkommer.

 

Undervisning och arbetsformer

Läsa faktatexter

Se filmer

Diskutera innehåll från text, film tillsammans.

Förklara begrepp, använda begrepp och modeller 

Dokumentera undersökningar i bild och text.

Ställa hypoteser 

Beskriva och förklara olika frågeställningar skriftligt.

Diskutera och analysera i grupp.

Jobba i par, lära av varandra

Jobba ensam

Använda utrustning säkert och utföra undersökningar och använda rapport-mall.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
    Ke
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
    Ke
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: