👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Talar- och lyssnarskola

Skapad 2018-11-15 12:20 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få tips om hur du lyssnar lyhört och pratar proffsigt.

Innehåll

Syfte:

Du ska kunna prata proffsigt och lyssna lyhört.

 

Vi kommer att gå igenom vad du ska tänka på när du:

 • läser högt.
 • förbereder och redovisar en muntlig presentation med inledning, innehåll och avslutning.
 • använder digitala hjälpmedel vid en presentation
 • ger respons.
 • använder din röst, betoning och kroppsspråk.
 • argumenterar i olika samtalssituationer och diskussioner.
 • berättar och beskriver.
 • dramatiserar.

 

Du kommer att få visa vad du kan inom ovanstående punkter genom att:

 • läsa högt ur din bänkbok och läsläxa och då använda din röst och betoning på olika sätt.
 • redovisa olika arbetsområden t.ex. agera nyhetsreporter muntligt inför gruppen m.h.a. stödord och ditt digitala verktyg.
 • kamratbedöma dina vänners presentationer m.h.a. bl.a. ”two stars and a wish”.
 • argumentera i olika dilemmadiskussioner som t.ex. fyra-hörns-övningar, heta stolen och debattövningar.
 • vara aktiv muntligt under lektionerna genom handuppräckning i helgrupp och ett aktivt muntligt deltagande i mindre gruppdiskussioner.
 • aktivt delta i olika improvisationsövningar och framträdanden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Talar- och lyssnarskola

Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Den ordningen du redovisar ämnet - från inledning till avslut
I min redovisning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte att hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och avslutning.
Jag var så pass säker så att jag kunde vika av från det jag planerat utan att förståelse och sammanhang gick förlorat (t ex berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Sakkunskap/Fakta
Hur fakta presenteras och dess riktighet
En del viktig fakta saknades om mitt ämne eller en del fakta var felaktig. Tveksamt om publiken lärde sig något.
Jag har gett en god helhetsbild av ämnet och korrekt fakta. Publiken fick nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild av ämnet och en del fakta som förstärker förståelsen i min presentation. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade mitt ämne på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och korrekt fakta blandat med ny fakta. Publiken fick med sig många nya kunskaper.
Ögonkontakt
Jag läste för det mesta inantill och glömde att titta upp på publiken.
Jag kom ihåg att titta upp från mitt stöd/kladdpapper ibland.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödoren utan läste av publikens reaktioner och anpassande framförandet därefter.
Hjälpmedel
Jag använde inte hjälpmedel vid min presentationen.
Jag använde mig av ett eller ett fåtal hjälpmedel.
Jag använde mig av ett eller ett fåtal hjälpmedel som gjorde min presentation tydligare och mer intressant.
Jag gjorde min presentation mer begriplig och intressant med hjälp av spännande och varierande hjälpmedel.
Tala
Jag pratade tyst och fort så att publiken hade svårt att höra vad jag hade att säga.
Jag pratade med bra röststyrka och lagom fort så att publiken hörde vad jag hade att berätta.
Jag pratde med varierande styrka, lagom fort och med inlevelse så att publiken hörde vad jag hade att berätta.
Jag anpassande min röststyrka, hastighet och inlevelse till vad jag hade att berätta och till publiken.
Kroppspråk
Jag anpassar inte mitt kroppspråk till min uppgift. ( Lutar mig mot tavlan, har händerna i fickorna, rör mig mycket så det blir svårt att fokusera på vad jag säger)
Jag står på ett bra ställe i klassrummet så att jag syns och hörs bra.
Jag står på ett bra ställe i klassrummet så att jag syns och hörs bra. Jag anpassar mitt kroppspråk till min redovisning och tar hjälp för att förtydliga saker.
Jag står på ett bra ställe i klassrummet så att jag syns och hörs bra. Jag anpassar mitt kroppspråk till min redovisning och tar hjälp för att förtydliga saker. Jag kan röra mig i rummet för att förstärka mitt budskap.

Samtala och argumentera i olika diskussionsforum

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala och ställa frågor
Jag behöver hjälp med att samtala om bekanta ämnen och att ställa frågor.
Jag kan till viss del samtala om bekanta ämnen och ställa frågor.
Jag kan kan samtala om bekanta ämnen och ställa frågor på ett grundläggande sätt.
Jag kan samtala om bekanta ämnen och ställa frågor på ett utvecklat sätt.
Argumentera
Jag behöver hjälp med att framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett grundläggande sätt.
Jag kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett utvecklat sätt.
Minioritetsspråk och övriga nordiska språk
Jag behöver fortfarande hjälp med att ge exempel på nationella minoritetsspråk, samt ge exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Jag kan ge exempel på ett nationellt minoritetsspråk, samt ge några exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Jag kan ge två exempel på nationella minoritetsspråk, samt ge flera exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Jag kan ge fler än två exempel på nationella minoritetsspråk, samt ge många exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Högläsning
Jag behöver hjälp att läsa skönlitteratur och sakprosatexter högt och med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan i huvudsak läsa skönlitteratur och sakprosatexter högt med relativt flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter högt med ett grundläggande flyt genom att använda lässtrategier på ett i fungerande sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter högt med ett utvecklat flyt genom att använda lässtrategier på ett utvecklat sätt.
Lyssna och ge respons
Jag behöver hjälp med att lyssna aktivt och ge kamratrespons.
Jag lyssnar aktivt och ger kamratrespons på ett i huvudsak fungerande sätt..
Jag lyssnar aktivt och ger kamratrespons på ett grundläggande sätt.
Jag lyssnar aktivt och ger kamratrespons på ett utvecklat sätt.