Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, skriva, åk 4-6 Skånhällaskolan, 2018-2019

Skapad 2018-11-15 12:49 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska språket omger oss i vardagen och därför är det viktigt att man känner sig trygg i att förstå och kunna göra sig förstådd på engelska.

Innehåll

Syfte (Varför?)

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • bli bättre på att formulera dig i skrift på engelska.

Centralt innehåll (Vad?)

Vi kommer att arbeta med följande: 

 • Träna på att skriva olika slags texter.
 • Träna stavning, sambandsord (hur vi binder ihop meningar), hur man kan inleda och avsluta texter, samt grammatiska strukturer.

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att träna på att skriva på engelska genom att:

 • skriva och arbeta med olika texttyper.
 • läsa olika texter och utifrån dem utveckla skrivandet.

Bedömning (Kunskapskrav)

Vi kommer att titta på hur väl du:

 • skriver och bearbetar dina texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Ämnesplanering engelska skriva 2018-2019

>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
Jag
gör skriftliga arbeten på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar.
gör lite längre skriftliga arbeten på engelska som till viss del hänger ihop.
gör lite längre skriftliga arbeten på engelska som hänger ihop.
Jag
gör enstaka förändringar för att förbättra min text (läser igenom texten en gång till, rättar stavning, omformulerar mina meningar, rättar grammatiken...)
gör några förändringar för att förbättra min text (läser igenom texten en gång till, rättar stavning, omformulerar mina meningar, rättar grammatiken...)
gör några förändringar för att förbättra min text (läser igenom texten en gång till, rättar stavning, omformulerar mina meningar, rättar grammatiken...)
Jag
skriver ex. brev och mail på engelska på ett enkelt och begripligt sätt med ord, fraser och meningar
skriver ex. brev och mail på engelska på ett enkelt och relativt tydligt sätt med ord, fraser och meningar
skriver ex. brev och mail på engelska på ett enkelt och tydligt sätt med ord, fraser och meningar och som är anpassat till den jag skriver till och det jag skriver om.
Jag
använder någon strategi som hjälper mig att förbättra texter som jag skriver till andra (slår upp ord, "skriver runt" ett ord som jag inte kan, frågar en kompis eller min lärare...)
använder några olika strategier som hjälper mig att förbättra texter som jag skriver till andra (slår upp ord, "skriver runt" ett ord som jag inte kan, frågar en kompis eller min lärare...)
använder flera olika strategier som hjälper mig att förbättra texter som jag skriver till andra (slår upp ord, "skriver runt" ett ord som jag inte kan, frågar en kompis eller min lärare...)
Jag
kan skriva något om områden där engelska talas och jag kan jämföra med hur vi har det i Sverige.
kan skriva något om områden där engelska talas och jag kan jämföra med hur vi har det i Sverige.
kan skriva ganska mycket om områden där engelska talas och jag kan jämföra med hur vi har det i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: