Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: Antiken

Skapad 2018-11-15 13:21 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Kanske har du hört uttrycken att "leva spartanskt" eller "akilleshäl"? Men visste du att dessa uttryck kommer från litteraturhistorien i det antika Grekland år 700 f kr? Det finns många spår i västvärldens kultur (litteratur och filmer) som kan ledas tillbaka till denna tidsperiod. Förmodligen har du även fått höra sagor och myter som handlar om de gamla grekiska gudarna så som Dionysos, Zeus, Afrodite. I arbetet med antikens litteraturhistoria i svenska kommer du att få möta några av antikens största författare och läsa om gudarna i deras verk. Du kommer att få läsa och analysera texterna. Du kommer också få utveckla din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information med ett källkritiskt förhållningssätt. Dina samlade kunskaper ska slutligen utmynna i en faktatext om antikens litteratur. Det innebär även att du får ta del av genomgångar och övningar i hur du bygger upp en faktatext.

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information  från olika källor och värdera dessa.

     Centralt innehåll:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och anlysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • förklarande texter, syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag
 • språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken
 • olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • skönlitteratur  som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • informationssökning på internet
 • hur man gör källhänvisningar
 • hur man sovrar i en informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

    Arbetsgång: i undervisningen kommer vi att:

 • film: titta på korta filmer från Studi.se
 • genomgång: PP-presentation för att skapa en förförståelse kring litteraturen
 • begrepp: diskussion och genomgång av både ämnesspecifika och andra främmande begrepp
 • texter: läsa, analysera och diskutera texter både enskilt och med kamrater
 • reflektioner och diskussioner: i par/mindre grupper EPA
 • genomgång: av struktur för faktatext och källhänvisning
 • söka, granska och välja ut fakta  (Källor ex Ung fakta om grekiska gudar)
 • skriva: utkast med nyckelord samt skriva text med anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
 • kamratrespons:
 • bearbeta text:utifrån respons

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • läsa och analysera skönlitteratur från antiken (inlämningsuppgift)
 • skriva en faktatext med språklig variation, språkliga normer och strukturer
 • använda centrala begrepp för epoken antiken
 • söka, välja ut information och sammanställa med egna ord
 • bearbeta din text utifrån respons
 • ge tydlig och nyanserad kamratrespons
 • källhänvisa och resonera kring källornas tillförlitlighet

    Tidsperiod (preliminär)

       v. 47-3

      

    Källor: Filmer

    Källor: texter

 

 

Uppgifter

 • Faktatext: Antikens litteratur

 • Kamratrespons: faktatext

Matriser

Sv SvA
Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: