Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 7: Spanska: Saludar y presentarse.

Skapad 2018-11-15 13:28 i Gränbyskolan Uppsala
Los alumnos aprenden a saludar de diferentes maneras tanto física como verbalmente, en modo formal e informal y a presentarse de manera oral y escrita.
Grundskola 6 – 7 Moderna språk - språkval
Hola, ¿qué tal? Minns du hur man hälsar och presenterar sig själv på spanska. Det ska vi repetera och utveckla under dessa veckor.

Innehåll

Konkretisering av syfte:  

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att formulera dig skriftligt (skriva en text) och muntligt (prata), 

på att förstå innehållet i en sammanhängande text (läsförståelse) och muntlig beskrivning (hörförståelse), på att hälsa andra, berätta om dig själv och fråga andra om dem.

Undervisningens innehåll

- Vi går igenom hälsningsfraser och dialoger.

- Vi går igenom hur man presenterar sig själv.

- Vi går igenom frågor till andra.

- Vi tittar på Habla ya: hacer amigos.

 

 

Vi utgår från Amigos 2, Kap 1, 2 och 3. 

Bedömningsuppgifter:

1. Power Point presentation- En muntlig uppgift där du presenterar dig själv med hjälp av bilder.

2. Saludar de beso - en muntlig diskussion där du får prova att hälsa med puss på kinden och diskuterar med dina kamrater och i helklass om denna kulturföreteelse i spansktalande länder.

3. Hör och läsförståelseprov - ett prov där du får visa hur mycket du förstår när personer berätta muntligt och skriftligt om sig själva.

Länkar:

Habla ya: hacer amigos.

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9 SKRIVA och KOMMENTERA

F (insats krävs)
E
C
A
Formulera sig skriftligt
Una presentación
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9 PRESENTERA

F (insats krävs)
E
C
A
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9 HÖR och LÄSPROV

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: