Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr

Skapad 2018-11-15 13:41 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 2 – 3 Svenska Bild Teknik SO (år 1-3) Musik
Tänk om du skulle varit barn för 100 år sen. Hur hade det varit att gå i skolan? Vad lekte man för lekar? Hur bodde man och vad hade man på sig? Hur såg några tekniska föremål ut då jämfört med idag? Vad trodde man på då? Finns det några kända författare som har skrivit berättelser om livet förr? Vilken roll hade kristendomen för människorna förr?

Innehåll

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

SO

 • Eleven har kännedom om hur barn levde förr samt jämföra med hur livet är idag
 • Eleven har kännedom om kristendomens betydelse förr jämfört med idag

 

SV

 • Eleven kan skriva en egen text med i huvudsak korrekt användning av stor bokstav och punkt

 

Teknik

 • Eleven har kännedom om hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid

 

Bild

 • Eleven uttrycker sina känslor genom att teckna och måla

 

Undervisning

I vårt arbete kring Livet förr så kommer vi att:

 

Arbeta med olika typer av läsning genom att läsa högt och läsa tyst.

Skriva och illustrera berättelser och faktatexter.

Ttitta på film och fantisera.

 

Prata om hur olika tekniska föremål har sett ut förr i tiden jämfört med nu.

Göra studiebesök på Helsingborgs skolmuseum och Råå museum

 

Bedömning

I det dagliga arbetet kommer vi att bedöma din förmåga att:

 

Kunna beskriva hur barn för hundra år sedan levde

Ha kännedom om hur tekniska föremål har förändrats över tid

Ha kännedom om hur kristendomens roll har förändrats över tid

 

Kunna skriva en egen text med i huvudsak korrekt stor bokstav och punk

Kunna framställa bilder med enkla uttrycksformer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: