Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi

Skapad 2018-11-15 13:42 i Hallsta skola Norrtälje
Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer, genom att läsa, göra egna diktanalyser och genom att själv skriva dikt. Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor med hjälp av ett eget språk.
Grundskola 7 Svenska
Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer: läsa, göra diktanalyser och skriva egna dikter. Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor och experimentera med språket.

Innehåll

Tidsperiod: v 3-6

 

Målet med undervisningen

Att träna på, uttrycka tankar och känslor.
Att samtala och uttrycka egna åsikter.
Att träna analysförmågan.
Att förstå och använda olika bergrepp.

 

I arbetsområdet kommer vi att:

 • läsa och lyssna på dikter 
 • diskutera och samarbeta
 • skriva egna dikter
 • publicera ett dikthäfte
 • analysera dikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Arbetsområde dikter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Diktskrivning
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning. Du kan skriva en enkel dikt där du uttrycker någon slags känsla eller stämning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning. Du kan skriva en dikt med djupare innehåll som uppmuntrar läsaren till viss tolkning. Försök att använda något stilgrepp som t ex rim eller allitteration.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och utvecklad textbindning. Du kan skriva en dikt med djupare innehåll som kan uppmuntra till olika tolkningar. Den skall även innehålla en del stilistiska grepp, t ex metaforer eller liknelser.
Diktanalys
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklad och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: