Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrottsspecialisering 1 - NIU Handboll

Skapad 2018-11-15 14:07 i Midsommarkransens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Specialidrott
Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom den valda idrotten. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå. Idrottspecialisering 1 är en kurs som ingår i din NIU-utbildning som du läser i årskurs 1.

Innehåll

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
  Spe  -
 • Den valda idrottens utveckling nationellt och internationellt.
  Spe  -
 • Faktorer i tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk prestationsförmåga.
  Spe  -
 • Träningsmetoders betydelse för individuell utveckling.
  Spe  -
 • Olika träningsmetoders kvaliteter i vald idrott, till exempel teknik- och konditionsträning samt mental träning.
  Spe  -
 • Planering av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Genomförande av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Värdering av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Skadeförebyggande aktiviteter och grundläggande behandling av skador samt agerande vid akut omhändertagande.
  Spe  -
 • Olika syn på träning och tävlande, till exempel tränarens och utövarens förväntningar och mål.
  Spe  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven genomför, med säkerhet och efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med god precision och kontroll. I tävlingssituationer agerar eleven med säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
  Spe  A
 • Eleven genomför, med viss säkerhet och efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med precision och kontroll. I tävlingssituationer agerar eleven med viss säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
  Spe  C
 • Eleven genomför, med viss säkerhet och i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med viss precision och kontroll. I tävlingssituationer agerar eleven med viss säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
  Spe  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat, utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp.
  Spe  A
 • Eleven beskriver utförligt, utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp.
  Spe  C
 • Eleven beskriver översiktligt, utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp.
  Spe  E
 • Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare sin träning. I träningen prövar eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador. Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier samt föreslår alternativa metoder för att förbättra resultatet.
  Spe  A
 • Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare sin träning. I träningen prövar eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador. Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.
  Spe  C
 • Eleven planerar och genomför i samråd med handledare sin träning. I träningen prövar eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.
  Spe  E
 • Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.
  Spe  A
 • Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.
  Spe  C
 • Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.
  Spe  E
 • Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.
  Spe  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Spe  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Spe  E

Matriser

Spe
Idrottsspecialisering 1 Matris

E
C
A
Tekniskt och taktiskt
-Eleven genomför ".1." vald idrott, tekniskt och taktiskt ".2." kontroll
1: Med viss säkerhet och i samråd med handledare 2: Med viss precision
1: Med viss säkerhet och efter samråd med handledare 2: Med precision
1: Med säkerhet och efter samråd med handledare 2: Med god precision
Nya miljöer, skador, ohälsa
-I tävlingssituationer agerar eleven "..." I mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven I tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
I tävlingssituationer agerar eleven I mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven I tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa
-Eleven beskriver ".1.", utifrån tränings- och tävlingssituationer träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet I beskrivningarna använder eleven använder eleven ".2." central begrepp
1:Översiktligt 2: Med viss säkerhet
1:Utförligt 2: Med viss säkerhet
1:Utförligt och nyanserat 2: Med säkerhet
Träningsplanering
-Eleven planerar och genomför "..." sin träning. I träningen prövar eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador och ohälsa
I samråd med lärare
Efter samråd med lärare. Eleven utvärderar metoderna nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier
Efter samråd med lärare. Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier samt föreslår alternativa metoder för att förbättra resultat
Värderingar
Dessutom diskuterar eleven "..." hur olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Samarbete, kommunicera
-Eleven samarbetar och kommunicerar "..." i tränings- och tävlingssituationer
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Självinsikt
- när eleven samråder med lärare bedömer hon eller han "..." den egna förmågan och situationens krav.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: