Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet, batterier och magnetism

Skapad 2018-11-15 14:15 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 5 Fysik Teknik
Vad är elektricitet och hur fungerar den? Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om elektricitet, batterier och magneter. Vi kommer att lära oss om blixtar och göra laborationer.

Innehåll

Konkreta mål:

Vi kommer att under arbetsområdet lära oss om:  

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de används i vanlig elektrisk utrustning, hur de olika komponenterna samverkar i enkla tekniska system  t.ex. i ficklampor.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse t.ex. larm och belysning

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 

 

Undervisning:

Laborationer

Filmer

Diskussioner

Läsa/lyssna i böcker

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att planera och genomföra en undersökning

Din förmåga att dokumentera din undersökning

Dina kunskaper på området elektricitet och magnetism.

 

Redovisning av kunskaper:  

Ni visar era kunskaper genom att: 

Medverka aktivt under laborationer och diskussioner

Lämna in ordentligt utförda och skrivna laborationsrapporter

Medverka i det avslutande förhöret

Matriser

Fy Tk
Elektricitet, batterier och magnetism

Nivå 1
Godtagbar nivå
Nivå 2
Mer än godtagbar nivå
Nivå 3
Utvecklad nivå
Aspekt 1
Elektriska kretsar med batterier och hur de kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, t.ex. i ficklampor. Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, t.ex. i ficklampor. (Förhör)
Eleven har grundläggande kunskaper om elektricitet och kan ge exempel och beskriva något elektriskt system (t.ex batterier) med viss användning av fysiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om elektricitet och kan ge exempel och beskriva något elektriskt system (t.ex batterier) med relativt god användning av fysiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om elektricitet och kan ge exempel och beskriva några elektriska system (t.ex batterier) med god användning av fysiska begrepp.
Ny aspekt
Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. (Förhör)
Eleven har grundläggande kunskaper om magneter och magnetism och visar det genom att ge exempel på och beskriva de med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om magneter och magnetism och visar det genom att ge exempel på och förklara de med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om magneter och magnetism och visar det genom att ge exempel på och förklara de med god användning av fysikens begrepp.
Ny aspekt
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. (Laborationsrapporter)
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: