Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från skiss till verklighet

Skapad 2018-11-15 14:17 i Öjersjö Brunn Partille
Vi testar att göra något som rör sig, med hjälp av enkla mekanismer.
Grundskola F – 3 Teknik
Från skiss till modell

Innehåll

Mål

Syfte

Eleverna ska fundera ut en modell de vill bygga i lego.

De ska göra skisser med mått och färgbestämmelser så att de har en plan innan de sätter igång

Kunskapskrav

Arbetssätt

Eleverna ska utifrån sin skiss bygga en modell som till största del stämmer överens med den idé de hade från början.

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång och efter att arbetet är färdigt.

Redovisning av uppgiften

Eleverna får visa upp sina skisser och modeller för varandra och berätta hur de gått till väga. Fungerade skissen eller fick de ändra sin skiss under byggets gång? Vi tar också bilder på både skissen och modellen och lägger in det på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: