Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla våra språk

Skapad 2018-11-15 14:30 i Björkbacken Hedemora
Förskola
Hur många språk finns det? På vilka olika sätt kan vi uttrycka oss på?

Innehåll

Syfte: Barnen ska få utveckla sina egna förmågor att uttrycka sig och kommunicera på olika sätt.

Mål: Vi vill få barnen att upptäcka att det finns många olika sätt att kommunicera på.

Metod: Vi vill genom olika undervisningssituationer ge barnen olika former av språk, lek, rörelse, bild, sång dans och drama. Vi kommer att använda oss av TAKK och bilder som stöd till språket.

 

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: