Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt orangutangen Alba

Skapad 2018-11-15 14:33 i Stavby skola Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska
Skrivprojektet har syftet att befästa kunskap om faktatexternas uppbyggnad. De får titta närmare på struktur och begrepp som är vanligt förekommande i beskrivande texter.

Innehåll

Vi kommer att skriva på dator och för hand, för att träna handstil och använda dator.

Vi kommer att skapa texter, där ord och bild samspelar.

Vi kommer att lära oss hur en beskrivande och faktatext kan organiseras.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Faktatexter

Förskoleklass
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3.
Skapa faktatext
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du vet att en faktatext handlar om saker som är sant.
Du kan skriva en egen faktatext om ett eget valt och/eller ett av läraren angivet ämne. Texten innehåller några få fakta.
Du kan skilja en faktatext från andra typer av texter. Du skriver hela texter där du använder både ord och bilder för att läsaren ska ha lättare att förstå dig.
Du skriver faktatexter där du delar in texten i olika delar utifrån kategorier som exempelvis "Föda", "Utseende", "Språk" eller annat. Du använder bilder som stödjer de olika kategorierna.
Förstå faktatext
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du vet att en faktatext handlar om saker som är sant. Du kan lyssna och ta in information från upplästa faktatexter.
Du kan själv läsa och svara på frågor utifrån en kortare faktatext. Du kan med hjälp av minst 1 strategi samla och strukturera upp information från en faktatext.
Du kan med hjälp av minst 2 olika strategier samla information från faktatexter. Exempel på strategier: "Sexfältare", "tankekartor" och "förbestämda frågor".
Du har flera olika strategier för att hämta information från faktatexter. Du kan på egenhand söka upp och hämta information från en passande källa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: