Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Apan Alba

Skapad 2018-11-15 14:41 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 1 – 2 Svenska
Du ska under terminen få träffa på Alba och få lära dig mer om hur man skriver olika texter, både sagor och faktatexter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • skriva elevnära texter för hand.
 • skriva berättande texter med inledning, handling och avslut.
 • skriva faktatexter utifrån stödord.
 • kombinera dina texter med bilder.
 • delta i samtal kring dina texter.
 • använda stor bokstav, mellanrum och punkt
 • kunna stava enkla elevnära ord

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • träna att skriva texter för hand.
 • skriva egna texter och i par med en kamrat
 • träna på att skriva texter utifrån inledning, handling, hjälpare, avslut.
 • få exempel på hur man kan skriva berättande texter och faktatexter

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda stor bokstav och punkt.
 • skriva läsligt.
 • skriva texter med inledning, handling och avslut (en röd tråd).
 • skriva faktatexter.
 • kunna skriva texter för hand.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: