Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens försvar och mikroorganismer

Skapad 2018-11-15 15:30 i Djupedalskolan Härryda
Kroppens försvar mm
Grundskola 8 Biologi
Vi kommer att arbeta med kroppens försvar och mikroorganismer Då kommer vi att behandla begrepp som - vita blodkroppar - lymfa - bakterier - virus - immunförsvar - epidemi och pandemi - stamceller - allergi - akeér - blågröna alger - ...

Innehåll

Arbetssätt:

filmer

diskussioner

texter

skriftliga arbetsuppgifter under lektion

 

Du visar dina kunskaper genom att

delta aktivt under lektionerna - kolla igenom läroplanens mål nedan! 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris

F
E
C
A
Samtala och diskutera
Frågor, åsikter och argument
Söka information
Använda information och anpassa framställning
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Samband som rör människokroppen
Upptäckter och deras betydelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: