Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en egen låt

Skapad 2018-11-15 15:55 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Området där vi skriver en egen låt.
Grundskola 9 Musik
Vi ska skriva en egna låtar i grupp, med text, melodi och ackord, samt spela dem tillsammans.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Att med lärarhandledning skapa en egen låt med text, melodi och ackord.

Att spela låten tillsammans i klassrummet.

Att föreviga låten antingen nedtecknad eller inspelad.

Arbetssätt

Vi jobbar i grupper med lärarhandledning.
Arbetet börjar med att bestämma sig för ett tema för textens innehåll.
Strukturera upp en text i fraser och med rim. Minst en vers och refräng.

Lättast är kanske att bestämma ackorden först - och göra melodin sedan - men olika arbetsmodeller är möjliga.

Vi jobbar tillsammans med keyboard och gitarr.

Bedömning

Bedömningen sker löpande under lektionerna.
Ingen skriftlig bedömning kommer att ske.

Matrisen för arbetsområdet finns i grundmatrisen för musik

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: