Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollsport ht-2018

Skapad 2018-11-15 16:19 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Basket, innebandy och fotboll
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Bollsport

Innehåll

Lekar, spel och idrotter.

Rörelse: Bollspel

Vi kommer under veckorna 9-12 att arbeta inom området bollsport. Vi kommer att vara aktiva inom basket, innebandy och fotboll.

Vi kommer fokusera på rörelse, teknik och spelförståelse. Vi kommer att arbeta individuellt, i par och i grupp.

Varje lektion kommer att startas upp med en samling där vi går igenom vad, hur och varför vi ska arbeta med denna idrott. Samlingen följs sedan upp med en uppvärmning, där vi värmer upp de delar av kroppen som vi vidare kommer att använda under lektionen. Sedan kommer vi att öva de tekniker som finns inom respektive idrott för att vidare avsluta lektionen med spel.

Lektionerna kommer handla om 80% teknik, och 20% spel/match. I skolan ska vi träna på aktiviteten så att alla kan vara med och delta.

Under innebandylektionerna får man ta med sig egna klubbor och glasögon. Det finns glasögon att låna, alla som spelar måste ha glasögon för att förebygga skador.

Innedabandy lektioner: Vecka 10, tisdag och torsdag. Omklädningsrum 1 och 3.

 

 • Passning
 • Dribbla
 • skott/driva boll
 • Lay up
 • Följer regler 
 • Förstår regler
 • Spel förståelse
 • Positioner
 • Samarbete
 • Teknik
 • Sammansatta rörelser
 • Diskuterar, resonerar och utvärdera aktiviteten(Lyssnar, växlar roller)
 • Förebygga skador
 • Uppvärmning
 • Anpassar sina rörelser (Flyt i rörelsen)

 

 

Uppgifter

 • Bollsportens historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Matris bollen är rund

F
E
C
A
Rörelse - bollspel
Din rörelseförmåga och aktivitet i de olika bollekarna, övningarna och bollspelen inom bakset.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa och livsstil- förebygga skador och risker vid fysisk aktivitet
Din förståelse och kunskap om hur du förebygger och tar hand om olika idrottsskador som kan uppstå på idrottslektionen och på din egen träning.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga och ge utvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga och ge välutvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: