Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år7

Skapad 2018-11-15 16:31 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi förutom att lösa olika problem, använda läroboken och ett häfte med uppgifter. De sidor som är angivna i parentes finns i häftet.

Innehåll

Område: Geometri

 

I detta arbetsområde kommer vi förutom att lösa olika problem, använda läroboken och ett häfte med uppgifter. De sidor som är angivna i parentes finns i häftet.

 

Mål:

·         att kunna beräkna vinklar med hjälp av vinkelsumma.

·         att förstå och kunna använda area- och omkretsbegreppen.

·         att skaffa sig metoder för att ta reda på omkrets, area eller sträckor hos olika geometriska former.

·         att kunna använda sig av skalbegreppet för att göra bilder av verkligheten, samt kunna tolka ritningar och kartor.

·         att utveckla sina resonemang kring olika lösningar och dess rimlighet och lämplighet

 

 Vecka:

Moment:

43

Vinklar & vinkelsumma s.74-75, 92-93

Olika trianglar och fyrhörningar s.76-77

45

Skala s. 81-83

46

Omkrets s. 78-80

47

Area (s. 44-49) Häftet

48

Area (s. 44-49) Häftet

Göra färdigt uppgiften ”Stockholms nya mälarbostäder”

 

 Arbetet kommer hela tiden att syfta till att utveckla förmågan att…

-          lösa olika Problem

-          använda matematiska Begrepp

-          använda lämpliga Metoder

-          kunna Resonera kring olika lösningar och dess lämplighet

-          kunna Kommunicera tankar och idéer till en mottagare.

 

Planering en är en grov översikt av vad vi kommer arbeta med och det är inte säkert att vi håller tidsschemat, men det viktigaste är att vi förstår vad vi håller på med.
Det kommer under lektioner också läggas stort fokus på att arbeta med problemlösning utanför boken.

Blir det för stressigt/svårt med något moment, utökar vi tidsplanen.

 

/Erik

 

Uppgifter

  • Litet Mattetest: Geometri & repetition

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: