Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9E HT-18, VT-19

Skapad 2018-11-15 16:37 i Almåsskolan Mölndals Stad
Geometri : volym
Grundskola 9 Matematik
Intresset för geometri har sysselsatt matematiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder idag definierades för över 2000 år sedan. Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen, inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym.

Innehåll

Geometri

Mål

När du har jobbat igenom det här kapitlet ska du kunna :

  • Vara bekant med symmetri och spegling
  • Förstå och beräkna likformighet
  • Kunna räkna med kvadrater och kvadratrötter
  • Förstå och kunna använda sig av Pythagoras sats
  • förstå längdskala, areaskala och volymskala

 

Tidsplanering

v. 46

Mån: spegling och symmetri. Sid. 108-113

Ons: Likformighet. s.114-118.

Tor: Likformighet s. 114-118.

 

v. 47 och v. 48 Praktik

 

v. 49

Mån: Räkna med kvadratrötter s.127- 133.

Ons: Inför nationella

Tor: Nationella muntligt 6 december

 

v. 50

Mån: Skala s. 120-126.

Ons: Skala s. 120-126

Tor: 

 

v. 51

Mån: Resonera och utveckla. Pythagoras sats. s. 142.

Ons: Klassens dag

Tor: Terminsavslutning

 

v. 2

Mån: Studiedag

Ons: Räkna med kvadratrötter s.127- 133

Fre: Räkna med kvadratrötter s.127- 133

 

v. 3

Mån:  Pythagoras sats.

Ons: Pythagoras sats. Aktivitet. s. 134-141

Fre: Pythagoras sats s. 134-133.

 

v. 4

Mån: Pythagoras sats resonera och utveckla.

Ons: Kapiteltest

Fred: Blandade uppgifter och respons kapiteltest. (s. 145-148.)

 

v. 5

Mån: Blandade uppgifter

Ons: Prov Geometri 108-126

 

 

Matriser

Ma
Matematik : Geometri år9

Utveckla förmågan att...

Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 Problemlösning
hur väl eleven använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl eleven kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sättgenom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerandesätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
i vilken grad eleverna visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
kvaliteten på metoder eleven använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andramatematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: