Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 8 - ANT

Skapad 2018-11-15 17:22 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Biologi
Ett arbetsområde som sträcker sig över ca. 3-4 veckor. (Vecka 40-43)

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förståelse för:

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel
 • Kunna samtala om och diskutera frågor som rör hälsa samt beskriva några konsekvenser.

 

Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar, filmer och diskussioner.
 • Biologiboken: s. 296 – 312.

 

Uppgift

 • Ni blir indelade i grupper där ni ska arbeta med den tilldelade drogen.

1)     Läs sidorna som handlar om er drog (häftet samt internet)

2)     Förbered en muntligt presentation där följande frågor skall besvaras:

 • Varför börjar man använda drogen? Vad anser de som börjar med drogen vara positiva effekter? Vilka övriga effekter ger drogen?

 • Hur påverkas/skadas kroppen av drogen?

 • Hur påverkas samhället: arbetslivet, familjen, trafiken, ekonomin?

 • Hur kan man sluta med drogen?

 • Berätta om drogens historia, inneh¨ll, tillverkning, utseende mm.

 • Övriga saker/allmänt om drogen som kan vara intressant att ha med.

 

        OBS! PRESENTATIONEN FÅR MAX TA 5 MIN!

 

 

 Vi kommer bedöma på vilket sätt du beskriver:

 • Hur kroppens psykiska hälsa påverkas av ett beroendeframkallande medel
 • Hur kroppens fysiska hälsa påverkas av beroendeframkallande medel.
 • Och identifierar ett problem och föreslår lösningar.
 • Konsekvenserna med att ha ett beroende.
 • Hur ett beroendeframkallande medel påverkar individ och samhälle.
 • Varför det är svårt att sluta med ett beroende.

 

 För att bli godkänd på detta arbetsområde, skall du kunna beskriva följande:

 • Enkelt hjärnans olika beståndsdelar och lober

 • Vilka delar av hjärnloberna som påverkas av drogen.

 • Hjärnans belöningssystem.

 • Hur ett beroendeframkallande medel påverkar den psykiska och fysiska hälsan.

 • Några konsekvenser med ett beroende.

 • Några biverkningar som orsakas av drogen.

 • Kortfattat vad abstinens är och vad som händer i kroppen.

 • Hur brukas drogen och vilka negativa effekter har den på kroppen.

 • Hur lång tid finns medlet i kroppen.

 • Hur kan man se på en person att den är påverkad av en drog.

 • Skillnaden mellan beroende och missbruk.

 

 

Nu blir det svårare...

Du ska för högre betyg även kunna redogöra för:

 • Konsekvenserna med att bruka en drog ur ett fysiskt, psykiskt och samhälles perspektiv.

 • Flera exempel till lösningar för att bli av med beroende.

 • Vad som händer i detalj inuti kroppen vid absinters samt hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas.

 • För hur droger kan påverka individens beslutstagande och handlingar i vardagen samt kunna dra slutsatser kring detta.

 • Biverkningar drogen ger.
 • När beroendet är avslutat hur påverkas kroppen av detta, blir det negativa effekter kvar på individens beteende?

 • Vad psykos är samt dess följder och uttryck personen får/har.

 • Hur ett beroende blir till ett missbruk.

 • Vilka faser och vilket uppförande får individen då drogen finns i kroppen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: