Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och genteknik

Skapad 2018-11-15 18:02 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Här får du möjlighet att diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör ärftlighet, gen- och bioteknik

Innehåll

Matriser

Bi
Genetik och genteknik

E
C
A
Kommunicera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör genetik och genteknik och; - skiljer då fakta från värderingar - formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar - beskriver någon tänkbar konsekvens I diskussionerna ställer elevenfrågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör genetik och genteknik och; - skiljer då fakta från värderingar - formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar - beskriver några tänkbara konsekvenser I diskussionerna ställer elevenfrågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör genetik och genteknik och; - skiljer då fakta från värderingar - formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar - beskriver några tänkbara konsekvenser ur olika synvinklar I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Begreppskunskap
Aktuella begrepp: Cell Könscell Cellkärna Kromosom DNA Gener Kvävebaser Protein Anlag Egenskap Variation Dominant anlag Recessivt anlag Korsningsschema Homozygot Hetrozygot Vanlig celldelning Reduktionsdelning Enäggstvilling/Tvåäggstvilling Avvikelse t.ex. Down syndrom Mutation Stamcell Kloning GMO
Eleven har grundläggande kunskaper om de aktuella begreppen och visar det genom att; - ge exempel och beskriva - föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och genteknik Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om de aktuella begreppen och visar det genom att; - förklara och visa på samband inom dessa - föra utvecklade och relativt väl underbyggda om ärftlighet och genteknik Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om de aktuella begreppen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang ärftlighet och genteknik visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: