Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa rytmer i DPM

Skapad 2018-11-15 18:43 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Musik
Create rhythms using the app Digital Pad Machine (DPM)

Innehåll

Create 3 rhythms and and 1 freehand rhythm using DPM.

Uppgifter

  • Uppgift: Skapa beats i DPM

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
    Mu  7-9

Matriser

Mu
Create and record 4 rhythm patterns

Under development
Good skills
Profficient
Anpassa och uppmärksamma
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Tajming
Eleven tajmar sina rytmer relativt bra till musikens grundpuls.
Eleven tajmar sina rytmer bra till musikens grundpuls.
Eleven tajmar sina rytmer mycket bra till musiken grundpuls.
Rytmmönstrens komplexitet
Elevens framförda rytmmönster är framförda med grundläggande och enkla rytmer som upprepas med visst följande av musikens grundpuls.
Elevens framförda rytmmönster är relativt komplex och med viss variation och följer musikens grundrytm.
Elevens framförda rytmmönster är komplext och med tydlig variation och följer musikens grundrytm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: