Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Växter HT år 7

Skapad 2018-11-16 07:24 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Biologi
Vårt andra arbetsområde är "Växter". Vi ska lära oss mer om olika typer av växter och hur de lever och förökar sig.

Innehåll

 

MÅL

Du ska

 • känna till växternas fotosyntes
 • veta vad växter använder druvsocker till
 • förstå varför djur och människor är beroende av växter
 • känna igen och ge exempel på alger, mossor, ormbunksväxter och fröväxter
 • veta vad plankton är och ge exempel på sådana
 • känna till blommans delar
 • kunna skilja på pollinering och befruktning
 • ge exempel på hur växter sprider sig

ARBETSFORMER OCH BEDÖMNING

Undervisningens upplägg:
- På lektionerna lär vi oss genom att läsa, se filmer, diskutera, samtala, laborera och lyssna. Det är viktigt att du är aktiv och deltar i alla moment. 
- Det är lätt att följa undervisningen på Classroom och jag förväntar mig att du tar igen det du missat om du är frånvarande på en lektion.
- I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha ett prov. Resultatet på det tillsammans med det du visar på lektionerna är mitt bedömningsunderlag. Hanna S och Rakel kommer att bedöma tillsammans med mig.

- Jag svarar mer än gärna på frågor mellan lektionerna om det är något du känner är oklart eller svårt. Kom upp till lärarrummet, hugg tag i mig i korridoren eller maila mig på jael.vallin@hannaskolan.nu.
/Jael

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: