Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4-9

Skapad 2018-11-16 08:35 i Grundsärskolan Lilla Edet Lilla Edet
Grundsärskola 4 – 9 Matematik
Du ska arbeta med matematiska grundbegrepp.

Innehåll

Syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav

se nedan

 

Vad skall du lära dig?

Du skall arbeta med grunderna

= likamedtecknet samt ej lika med

+ och -

positionssystemet och taluppfattning

 

Hur?

Laborativa matematiklektioner i liten grupp. Du arbetar med trämaterial, entalskuben och tiostaven (men även hundraplattan och tusenkuben). Du arbetar med pengar och andra vardagsnära tal som åldrar mm. 

 

Hur skall du visa dina kunskaper?

Genom att aktivt delta i laborativa matematiklektioner där vi arbetar i grupp för att tillsammans diskutera = + - samt positionssystemets betydelse. Du skall förstå att det måste vara lika mycket på båda sidor om likamedtecknet. Du skall fundera över skillnaden mellan t ex 14 och 41. Både i mängd och värde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 - 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-3
 • Likhetstecknets innebörd.
  Ma  1-3
 • Likhetstecknets innebörd
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1-5.
  Ma   3
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik 1-6

Rubrik 1

Nivå 1
Du kan använda likhetstecknet på ett riktigt sätt.
Nivå 2
Du kan ge egna exempel på hur likhetstecknet används.
Nivå 3
Du kan ge egna exempel på hur likhetstecknet används samt ge en passande förklaring.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: