Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivcirkeln - otroliga rekord

Skapad 2018-11-16 08:55 i Stugsunds skola Söderhamn
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Inom detta område arbetar vi med olika textgenrer: berättande text, återberättande text, beskrivande text, förklarande text, instruerande text och argumenterande text. Undervisningen utgår från boken "Skrivcirkeln: Otroliga rekord" av Maria Södergren.

Innehåll

Inom detta område kommer du att få arbeta med följande textgenrer:

- berättande text
- återberättande text
- beskrivande text
- förklarande text
- instruerande text
- argumenterande text


Arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser:

1. Bygga upp kunskaper: Lär dig ord och begrepp för att lättare förstå vad texterna och uppgifterna handlar om. 
2. Läsa och lära: Läs olika texter och lär dig hur man skriver liknande texter. 
3. Lära och skriva tillsammans: Samtala, lär och skriv tillsammans med en kompis.
4. Visa vad du kan: Skriv egna texter och visa vad du lärt dig.

Viktiga ord, begrepp och områden
Grammatik, substantiv, verb, adjektiv, dialog, signalement, personbeskrivning, replik, checklista, underrubrik, teori, instruktion, material, orsaksord, sambandsord, tankekarta, ordningsföljd samt argument och motargument.

Respons och bearbetning av texter
Vi kommer även att arbeta med hur man ger och tar emot respons på texter samt olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. 

Muntlig framställning
Vi kommer att arbeta med muntlig framställning inför publik (mindre grupper, helklass, lärare).

 

Du kommer att bedömas efter din förmåga att:
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
- läsa och analysera texter för olika syften,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: