Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-11-16 08:56 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Geografi Svenska
Då var det dags för oss att bege oss ut i Europa! Varför flyttar många människor till städer? Vad kan människor arbeta med i en stad? Vilka platser passar bra för jordbruk? Varför odlar man just där? Hur har människan förändrat landskapet? Varför skiljer sig vädret åt mellan olika platser? Hur påverkas miljön av olika transporter? Frågorna är många! När vi är klara med det här arbetsområdet har du lärt dig mer om vår världsdel.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Under arbetsområdet kommer du att...

 • lära dig mer om hur Europa ser ut och om världsdelens största städer, berg och vattendrag,
 • lära dig mer om Europas befolkning, var flest människor bor och anledningar till varför de bor just där,
 • lära dig mer om Europas naturtillgångar och vad människor i Europa arbetar med,
 • lära dig mer om olika typer av transporter och fördelar och nackdelar med dessa,
 • få bekanta dig med det europeiska samarbetet och EU,
 • lära dig fler och att träna på att använda geografiska begrepp
 • ges möjlighet att träna din förmåga att söka information om samt jämföra länder utifrån några givna faktorer.

Hur vi kommer att arbeta

 • Du kommer att få lyssna till lärarledda genomgångar.
 • Du kommer att få titta på olika filmer.
 • Du kommer att få läsa faktatexter.
 • Du kommer att få arbeta med kartböcker och Seterra för att träna på Europas namngeografi.
 • Du kommer att få söka information om och presentera ett europeiskt land.

Bedömning

Jag kommer att bedöma...

 • din förmåga att förklara begrepp, samt hur du själv använder geografiska begrepp,
 • dina kunskaper om Europas namngeografi som städer, berg och vattendrag,
 • din förmåga att resonera kring samband mellan Europas natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad,
 • din förmåga att undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor,
 • din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information om ett europeiskt land

Du visar dina kunskaper...

 • genom att du deltar aktivt under lektionerna, både i våra diskussioner och vid eget arbete.
 • genom din presentation om ett europeiskt land.

Viktiga begrepp

naturlandskap, kulturlandskap, bergskedja, låglandsområde, innanhav, förorening, Medelhavet, Östersjön, klimat, tätbefolkat, glest befolkat, urbanisering, immigration, emigration, industri, tjänsteyrke, jordbruk, transport, Europeiska unionen, valuta, statsskick, monarki, republik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: