Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

New Age

Skapad 2018-11-16 09:27 i LMH-enheten Uppsala
New -Age
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Vad är New Age? Är det religion? Är det nya tankar? Är det flum från Flower Power?

Innehåll

New Age är ett mycket brett område. New Age har många inriktningar och man brukar säga att denna inriktning är som ett smörgåsbord. Det finna en massa saker om New Age och man plocka ur det som passar en själv. 

Om man jämför med exempelvis Asatron så väljer man den gud/gudinna  som passar för tillfället 

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Arbetsgång

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion detaljerad

Ny nivå 1
Ny nivå 2
Ny nivå 3
Ny nivå 4
Etik och moral
Världsreligion
Ha kunskap om den fem stora världsreligionerna
Kunna se likheter och skillnader mellan världsreligionerna
Eleven ska kunna redogöra för religioner från Väst och öst
Eleven ska kunna redogöra var religion för sig
Kristendom
Centrala tankegångar inom kristendomen. Och kunna redogöra för der Abrahamitiska arvet
Kunna redogöra för riter inom kristendomen samt de olika kristna inriktningarna
Kunna redogöra gör för kristendomens utbredning i Sverige
Kunna se likheter och skillnader mellan kristendom och andra religioner,
Alternativa livsåskådningar
Vad är sekulära livsåskådningar
Vad är humanismen och dess budskap
Vad är borgerligt och kyrkligt
Eleven ska kunna redogöra för orsakerna till det sekulära samhället i Väst. Kunna se paradoxer men även hur de två världskrigen påverkat religionsutövandet
Sekter och dess funktion
Vad är en sekt? vilka leder sekten och vad definierar en sekt
Vilka krafter behövs för att styra en sekt och hur utövas makten
Nämn en sekt och beskriv sekten utifrån valfritt presentationssätt.
New - Age
Vad är New-Age och när växte det fram
Hur utövas New-Age och vad menas med ett "smörgåsbord" att välja igenom
Nämn en New- Age rörelse, hur den fungerar och dess utövande
Dra en parallell med en New-Age rörelse som har sektliknande organisation
Religion och identitet
Hur formar människors livsstilar och identiteter
Ge exempel på symboler som används inom modern kultur
Hur kan identitet bli en belastning och krav utifrån omvärlden
Beskriv när ungdomar socialiseras och vilka värderingar som ofta grundläggs i den denna period
Reflektion och kritik
Eleven ska kunna reflektera och diskutera religion och livsfrågor på ett objektivt sätt
Kunna ha en tro eller åsikt men se religion, livsåskådningar utifrån andras perspektiv
Kunna ta del av vanliga tidningar, nyheter och vara kritisk till vad som sägs !
Kunna kritiskt granska information från internet. Vem skriver? Vad är syftet? Vad är sant och vad är påhittat för egen vinnings skull
Naturreligioner
Vad är en naturreligion
Naturen är en viktig del av denna religion varför?
Naturreligionerna var före många traditionella religioner utifrån ett miljöperspektiv, beskriv hur
Finns det någon naturreligion i Sverige? Om beskriv den och dess utövande & riter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: