Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner, ett tillägg till höstens planering

Skapad 2018-11-16 09:39 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Diskutera dödsstraff utifrån etiska modeller.

Innehåll

 

Tillägg till pedagogisk planering i Världsreligion i samband med hemuppgift

 

Syfte: resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller,

 

Etik och moral

 

Instruktion

 

Du ska utgå från de etiska modellerna:

 

  • Konsekvensetik

  • Sinneslagsetik

  • Regeletik

 

Du har fått uppgiften i pappersform.

 

För att få inspiration kan du gå ut och söka på nätet och undersöka hur människor förhåller sig till dödsstraff. När du studerar olika åsikter så kan du försöka koppla åsikterna till respektive etisk modell. Det är viktigt att du inte skriver direkt av. Kunskapen ska vara bearbetad så att den är din egen.

 

En etisk modell som man tänker utifrån kan vara såväl för som mot dödsstraff i många fall. Tänk på det så att du visar så mycket kunskap som möjligt.

 

Om du börjar i tid har du möjlighet att boka en tid med mig. Du kan använda följande tider när jag har avslutat lektioner och har lugn och ro.

 

Måndag      15.30 – 17.15

 

Tisdag          15.30 – 16.10

 

Uppgiften delades ut under vecka 45 och jag har stöttat 6 elever under den veckan. Du har möjlighet att få förslag på hur du kan komma vidare och kanske nå högre måluppfyllelse, om tar vara på den här möjligheten.

 

Inlämning

 

Lämnas in till Maria senast måndagen i vecka 49.

 

Kunskapskrav

 

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: