Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation åk 3 2018/2019

Skapad 2018-11-16 10:13 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik
Här kommer vi att arbeta med multiplikation på olika sätt.

Innehåll

Vad du ska kunna:

 • kunna  sambandet mellan addition och multiplikation
 • kunna sambandet mellan tabell 5 och 10, 2 och 4, 3 och 6, 4 och 8
 • kunna tabellerna 1-5 och 10 med ett bra flyt.
 • kunna tabellerna 6-9 med ganska bra flyt.
 • kunna multiplicera med 10 och 100
 • kunna förstå kommutativa lagen med hjälp av en bild, att 3x5 och 5x3 har samma svar men grupperas olika.
 • kunna lösa ett enklare problem med hjälp av multiplikation, redovisa lösningen med bild, uttryck, svar och enhet.
 • kunna förklara orden: faktor, produkt, multiplikation, multiplicera, kommutativ

Så här bedöms du:

 • du bedömer dig själv och ibland med en kamrat
 • lärarna observerar hur du arbetar enskilt och i grupp
 • diagnoser muntliga och skriftliga

Så här kommer du att arbeta:

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • delge dina klasskamrater dina tankar och strategier
 • arbeta ensam, i par och i grupp
 • arbeta med lärobok, i-pad och andra material

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: