Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

addition och subtraktion åk 3 2018/2019

Skapad 2018-11-16 10:58 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik
Här kommer du att arbeta med addition och subtraktion på olika sätt.

Innehåll

Vad du ska kunna:

 • Veta hur man kan tänka i huvudräkning vid tiotalsövergång i addition och subtraktion.
 • veta vad ental, tiotal och hundratal står för
 • Kunna använda en tallinje med tal 0-1000 och peka ut var ett tal ligger i förhållande till ett annat tal.
 • kunna ordna tal i storleksordning
 • veta vad tecknen >, < och = betyder
 • kunna känna igen ett enkelt mönster i en talföljd
 • huvudräkning: lilla och stora plus, lilla och stora minus.
 • kunna göra en uppställning i addition  med minnessiffra
 • kunna göra en uppställning i subtraktion med växling, även växling över 0
 • Kunna lösa ett enklare problem med hjälp av uppställning i addition och subtraktion, använda bild, uttryck, svar med enhet.
 • Kunna förklara orden: växla, minnessiffra, tallinje, hälften, dubbelt, term, term, summa, differens

Så här bedöms du:

 • du bedömer dig själv och ibland med hjälp av en kamrat
 • lärarna observerar hur du arbetar enskilt och i grupp
 • diagnoser muntliga och skriftliga

Så här kommer du att arbeta:

 

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • delge dina klasskamrater dina tankar och strategier
 • arbeta ensam, par och i grupp
 • arbeta med lärobok, i-pad och andra material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: